GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

Verenigingen in Grootschermer

ONLINE WERKZAAMHEDEN - WE ZIJN DRUK BEZIG DEZE PAGINA AAN TE PASSEN!


Voetbal vereniging GSV     Middenweg 8 1843 KC Grootschermer 

Voorzitter Pieter de Reus email  pieter@de-reus.nl

________________________________________________________________________________________

Yoga by Karlijn  in dorpshuis ´t Wavertje Waver 43 Grootschermer

Info Karlijn karlijn@nidap.com    maandagochtend    woensdagochtend  vrijdagochtend

_________________________________________________________________________________________

Toneelvereniging Thalia Noordeinde 5 1843 JH Grootschermer

_________________________________________________________________________________________

Tennisvereniging Grootschermer Middenweg 4 1843 KC Grootscermer

Secretaris Antoon Bijman email zonnehoek7@hetnet.nl

_________________________________________________________________________________________

Dorpskerk Grootschermer Stichting tot behoud en exploitatie van de kerk

e-mail  secretaris@dorpskerkgrootschermer.nl 

_________________________________________________________________________________________


Floralia Grootschermer 

_______________________________________________________________________________________

Uitvaartvereniging De Laatste Eer  J.Krul F.Wiedijkstraat 19 Grootschermer tel.06-57251410

e-mail info@de-laatste-eer-grootschermer.nl

________________________________________________________________________________________

Biljartvereniging "Opnieuw begonnen"

Martin Klerk 06 51 74 71 01

Vrijdag avond - Genot van Grootschermer

_________________________________________________________________________________________ 

Biljartvereniging 

secretaris Henk Kroes Wiedijk Jznstraat 17 1843 JS Grootschermer

tel.0299671603      henkkroes@quicknet.nl

Donderdagavond in dorpshuis ´t Wavertje

_________________________________________________________________________________________ 

Biljart/Soos        Maandagmiddag in  Dorpshuis´ t Wavertje 

Nico Oudejans  n.j.oudejans@ziggo.nl  tel. 0620648347

_________________________________________________________________________________________

Koersbal  J.Cohen

Dinsdagmiddag koersbal in dorpshuis ´t Wavertje

_________________________________________________________________________________________

Vrouwen van NU  info@vrouwennugrootschermer.nl

Voorzitter F.van Truijen Pr.W.Schermerhornstraat 9 1843 JV Grootschermer 0623989271

_________________________________________________________________________________________

Jongeren vereniging You Too    

Vrijdagavond in Dorpshuis ´t Wavertje

Voorzitter Klaas Schermerhorn tel. 0620889762

________________________________________________________________________________________

 

Er is onderhoud/aanpassingen aan deze pagina