GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

Wat is een Dorpsraad

Een dorpsraad is een belangenorganisatie. Onze dorpsraad adviseert de gemeente Alkmaar (gevraagd en ongevraagd) over zaken die de leefbaarheid van Grootschermer aangaan. Als gesprekspartner van de gemeente worden we betrokken bij tal van beslissingen. Daarbij proberen we zo veel mogelijk als spreekbuis van de bewoners te fungeren. Dorpsraden (of -platforms) in de gemeente opereren als zelfstandige stichtingen met statuten, een bestuur en een eigen budget. De statuten van de Dorpsraad Grootschermer zijn hier in te zien:

Akte van oprichting