Grootschermer

lintdorp aan de Eilandspolder
 

Bewonersinitiatieven

De Gemeente Alkmaar verstrekt subsidie aan initiatieven die door de bewoners worden aangedragen. Bewoners van Grootschermer kunnen een aanvraag doen voor allerlei zaken die ten goede komen aan het dorp en zijn bewoners. 

Dit kan gaan om speeltoestellen, aankleding van de straat, een kunstwerk, organiseren van activiteiten voor jeugd of ouderen.
Belangrijke regel is dat het idee of activiteit altijd door, voor en met  bewoners moet zijn en nooit een privé aangelegenheid mag zijn.

De gemeente Alkmaar beloont goede buurtinitiatieven die de kwaliteit van de woon en leefomgeving verbeteren en de sociale samenhang  binnen een dorp verbeteren.

Bij  een subsidieaanvraag mogen nooit eten en drinken en personeelskosten opgevoerd worden.

Wel dient bij ieder aanvraag gekeken moet worden of aanvullende financiering door middel van eigen bijdrage of sponsoring mogelijk is.

Wat moet je doen

Via de website van de gemeente Alkmaar, op https://www.alkmaar.nl/gebieden/de-schermer/ kan je een aanvraag formulier downloaden.

1. Omschrijf je idee of aanvraag;

2. Stel een begroting op en vermeld het bedrag dat je aanvraagt (altijd met offertes);

3. Geef aan wanneer de activiteit plaats vindt;

4. Je aanvraag is pas compleet als deze is voorzien van naam en adres van de aanvrager/contact- persoon, handtekening en rekeningnummer waarop de bijdrage gestort kan worden.

Wie beoordeelt je idee

De subsidiecommissie van de gemeente bekijkt als eerste de financiële juistheid van de aanvragen.

De Regiegroep is de vertegenwoordiging van bewoners uit wijk of dorp die  beoordeelt of de aanvraag correct is en voldoet aan de eisen de wijk of het dorp stelt.

De regiegroep Schermer bestaat uit een vertegenwoordiger uit alle voormalige dorpen van de Schermer.

De gemeente Alkmaar keert vervolgens aan plannen die door de regiegroep zijn goedgekeurd het geld uit.

De Regiegroep kan ten alle tijden verantwoording vragen over de activiteit of deze ook conform de aanvraag is uitgevoerd.

In geval dat een activiteit niet of gedeeltelijk niet is uitgevoerd kan om terugbetaling van het uitgekeerde geldbedrag gevraagd worden.

Aanvullende voorwaarden

Naast de hierboven beschreven voorwaarden en voorwaarden die beschreven zijn in de website van de gemeente Alkmaar heeft de Regiegroep Schermer nog een aantal voorwaarden gestel aan de aanvraag.

1.  Financiële verantwoording;

2. Geen 100% vergoeding maar zoek aanvullende middelen;

3. Geen politieke of religieuze doelstellingen;

4. Vermijd  in uw aanvraag het benoemen van algemene kosten. organisatiekosten of onvoorzien;

5. Zorg voor draagvlak;

6. Je kunt uitgenodigd worden voor een nadere toelichting;

7. Materiёle investeringen blijven eigendom van de gemeente Alkmaar;

8. Geen vaste bedrijfsvoering van verenigingen.

Een aanvraag voor een bewonersinitiatief kan het hele jaar ingediend worden.

Let wel op met oog op de behandeling wil de gemeente Alkmaar de aanvraag graag 13 weken voor de uit te voeren activiteit binnen hebben!