Grootschermer

lintdorp aan de Eilandspolder
 

NIEUWS

Hoogspanningstracés

Voorkeurstracés niet door Eilandspolder
De afgelopen weken is er meermaals contact geweest met Tennet over plannen voor een nieuw hoogspanningstracé in Noord Holland.

Vorig jaar is een eerste consultatieronde geweest en vanuit het dorp is daar massaal op gereageerd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat er vooralsnog geen voorkeurstracé door de Eilandspolder is getekend.
Vertegenwoordigers van Tennet hebben de Dorpsraad laten weten dat er meerdere voorkeurstracés zijn, maar dat deze alle buiten de Eilandspolder liggen.

Inspraak
In september komt een volgende consultatie/ inspraakronde. De Dorpsraad informeert u daar te zijner tijd over, want ook dan blijft het van belang om ons te laten horen.

Ondergronds?
De achter ons dorp gelegen hoogspanningsmasten hebben in het verleden tot veel discussie geleid. Er zou afgesproken zijn dat deze kabels ondergronds zouden gaan, als dat technisch mogelijk zou worden. In onze gesprekken met Tennet is dit ook aan de orde gekomen. Wij hebben echter geen schriftelijke vastlegging gevonden. Ook Tennet heeft deze afspraken niet kunnen terugvinden.

Oproep
Weet u iets over afspraken over het ondergronds aanleggen van de kabels? Weet u waar die zijn vastgelegd? Neemt u dan alstublieft contact met ons op: info@grootschermer.org

Dorpsagenda Grootschermer

De gemeente Alkmaar ontwikkelt samen met de dorpen de zogenaamde dorpsagenda. Ook voor Grootschermer komt er een dorpsagenda. Het traject loopt en de volgende stappen zijn al genomen:

  1. Online enquête
  2. Bewonersbijeenkomst
  3. Dorpsagenda
  4. Samen aan de slag

Afgelopen 12 juni heeft de gemeente een voorstel voor de dorpsagenda gepresenteerd. Hiervoor waren de bewoners van Grootschermer uitgenodigd om dit voorstel te bespreken en nader in te vullen.

We zitten nu in stap 3.

Wilt u meer informatie? Kijk op de pagina Dorpsagenda van de gemeente Alkmaar voor meer info over dit project.