GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

Jaarvergadering Dorpsraad

Door de coronaperikelen van de afgelopen jaren is het ruim twee jaar geleden dat de laatste jaarvergadering is gehouden. Nu we dit allemaal vooralsnog achter ons hebben gelaten zal 13 juli aanstaande een jaarvergadering worden gehouden. Deze vergadering is open voor iedereen.  De vergadering zal worden gehouden in ’t Wavertje, adres Het Waver 13. De aanvangstijd van de vergadering is 20.00.


De agenda is als volgt:
1. Opening en inleiding
2. Wat is er gebeurd de afgelopen twee jaar.
3. Beleidsvisie de toekomst van Grootschermer
4. Financiële verantwoording 't Wavertje.
5. Rondvraag en sluiting


Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de dorpsvisie. Aan de hand van de enquête en gesprekken in het dorp heeft de dorpsraad een uitgebreide dorpsvisie opgesteld, waarin over een aantal onderwerpen een visie voor de toekomst wordt neergelegd. Het uiteindelijke doel is een breed gedragen stuk wat richting de gemeente kan worden gepresenteerd met het idee dat de gemeente hier met het beleid rekening mee houdt. De concept visie staat als PDF document op deze pagina. Tijdens de vergadering worden de verschillende onderwerpen toegelicht en krijgt eenieder de mogelijkheid om op de visie te reageren. Aan de hand van de opmerkingen zal de visie worden gecompleteerd en aan de gemeente worden gepresenteerd.
Verder zoeken wij voor het bestuur nog actieve vrijwilligers die zich willen inzetten voor de belangenbehartiging van het dorp. Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens de vergadering.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dorpsraad Grootschemer