Grootschermer

lintdorp aan de Eilandspolder
 

Dorpsraad Grootschermer


Wat is een Dorpsraad?

Onze dorpsraad adviseert de gemeente Alkmaar (gevraagd en ongevraagd) over zaken die de leefbaarheid van Grootschermer aangaan. Als belangenorganisatie zijn we gesprekspartner van de gemeente en worden we betrokken bij tal van beslissingen. Daarbij proberen we zo veel mogelijk als spreekbuis van de bewoners te fungeren. Dorpsraden (of -platforms) in de gemeente opereren als zelfstandige stichtingen met statuten, een bestuur en een eigen budget.

Wat doet de Dorpsraad van Grootschermer?

Belangrijkste taak van de Dorpsraad is luisteren naar de inwoners van Grootschermer en inventariseren bij welke verbeteringen het dorp gebaat is. In die zin opereren we als ‘oren en ogen van de gemeente’. Om die taak goed te kunnen uitoefenen, werken we samen met onder meer plaatselijke belangenorganisaties en verenigingen. 

Daarnaast zet de Dorpsraad van tijd tot tijd activiteiten op touw om de banden met de achterban te versterken, het saamhorigheidsgevoel van de inwoners te bevorderen of informatie te verschaffen over onderwerpen die voor de Grootschermernaren van belang kunnen zijn.  De Dorpsraad vergadert meerdere keren per jaar. De vergaderingen zijn besloten.

Wie zijn lid van de Dorpsraad?
Alle inwoners van Grootschermer zijn automatisch en kosteloos lid van de Dorpsraad. De zaken waar de Dorpsraad zich mee bezighoudt, gaan namelijk alle Grootschermenaren aan. Om die reden is besloten geen contributie meer te innen en alle inwoners lid te maken. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om zijn belangen kenbaar te maken.

Wie zitten in het bestuur van de Dorpsraad?

Alex Huges -  voorzitter
Jan Wind - algemeen lid
Han Baauw - algemeen lid
Miranda Blaauw - penningmeester
Bouwine Bergsma - secretaris
Adiënne de Reus - beheerder 't Wavertje


Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hier!