GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

NIEUWS

De website is momenteel in onderhoud. Binnenkort meer foto's en achtergrondinformatie

_________________________________________________________________________________________

De Dorpsraad is in overleg met de gemeente Alkmaar over vervanging van de bushalte aan de Urk.

Dit is een al jaren slepende kwestie over de verantwoordelijke instantie die zorg draagt voor onderhoud/vernieuwing.  De wegen vallen tot 2018 onder de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap.

Dit gaat veranderen in 2019 en dan is Alkmaar beheerder van het wegennet.

Verplaatsing van de halte stuit op moeilijkheden doordat dan de omgevingsvergunning moet worden aangepast.

Er zijn nu afspraken gemaakt om de halte in februari/maart 2019 te vervangen.

De Dorpsraad zal dit nauwlettend in de gaten houden.

_________________________________________________________________________________________

DOWNLOADS:

Notulen 2018
Jaarvergadering
2018 notulen jaarvergadering.doc (25KB)
Notulen 2018
Jaarvergadering
2018 notulen jaarvergadering.doc (25KB)
________________________________________________________________________________________

UITNODIGING JAARVERGADERING  DORPSRAAD MAANDAG 11 FEBRUARI 2019

In het dorpshuis ´t Wavertje aanvang 19.30 uur.

Na de vergadering een lezing over de Schemermolens door molenaar Fred Oudejans.

Iedereen is van harte welkom.

_________________________________________________________________________________________

Agenda voor de jaarvergadering d.d. 11 februari 2019  in  Dorpshuis 'tWavertje

Aanvang 19.30 uur

1.Opening/Welkom

2.Mededelingen/Lezing over de schermer molens door Fred Oudejans

3.Notulen van de jaarvergadering 13 februari 2013

4.Verslag van de voorzitter

5.Verslag van de beheerster van het dorpshuis

6.Verslag van de penningmeester

7.Verslag van de kascommissie/verkiezing nieuw lid in de kascommissie/aftredend Tine Zwaan

8.Verkiezing Bestuursleden:

Judith Jonker, Suzanne Pronk en Wieger Homan blijven zitting houden in het bestuur.                                                                     Voorzitter Theo Louter treedt af en is niet herkiesbaar.                                                                                                                             De post van secretaris is nog vacant                                                                                                                                                           Pieter de Hart stelt zich kandidaat op de vergadering voor de post van voorzitter.                                                                                Kandidaten voor een van de functies kunnen zich aanmelden tot aanvang van  de vergadering.

9.Rondvraag

10. Sluiting


Koffie en aanvang lezing.                                                                            


  ___________________________________________________________________________________________________________________________Correctie adres Wieger Homan       

In de brief   contributie ophalen en uitnodiging Jaarvergadering       staat per abuis het adres van de penningmeester verkeerd.

Dit moet zijn Zuideinde 29