GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

Bewonersinitiatieven.

Alle bewoners kunnen subsidie aanvragen voor een goed initiatief dat ten goede komt voor de gemeenschap van Grootschermer. Heb je b.v. een goed idee voor een speeltoestel in de wijk of een bank in de openbare ruimte, een activiteit voor de jeugd, vraag subsidie aan via het formulier bewonersinitiatieven van de gemeente Alkmaar, te vinden op de website van de gemeente.

Voorwaarden.

Omschrijf duidelijk je idee of activiteit en wanneer je het wilt uitvoeren.

Doe de aanvraag 13 weken voor de uitvoering van je plan of activiteit De aanvraag moet altijd ten goede komen aan de hele gemeenschap. Vermeld ook of er draagkracht is binnen de gemeenschap en of er andere aanvullende fondsen zijn aangeschreven. Een eigen bijdrage wordt soms ook verwacht als dat mogelijk is. Voeg een begroting bij en eventuele offertes indien als die er zijn.

Voeg de naam van de aanvrager of contactpersoon toe met het banknummer waar de subsidie op gestort kan worden.

Beoordeling.

De subsidie aanvraag komt na goedkeuring van het subsidie bureau van de gemeente bij de Regiegroep terecht, zij beoordelen of de aanvraag voldoet aan de doelstelling. Als hier aan voldaan is geeft de Regiegroep de goedkeuring aan de subsidieverstrekker door.

De Regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de voormalige kernen van de Schermer. De Regiegroep kan ook de aanvrager ter verantwoording roepen om te kijken of het geld ook besteed is aan het plan of activiteit.

Aanvullende voorwaarden.

Naast de voorwaarden die de gemeente op de website heeft staan, heeft de Regiegroep Schermer nog een aantal aanvullende voorwaarden gesteld aan de aanvraag:

1.Financiele veranwoording

2.Geen 100% vergoeding maar zoek naar aanvullende middelen

3.Geen politieke of religieuze doelstellingen

4.Vermijd op uw aanvraag algemene kosten zoals organisatiekosten,onvoorzien en    diversen.

5.Zorg voor draagvlak

6.Materiele investeringen blijven eigendom van de gemeente Alkmaar

7.Geen vaste bedrijfsvoering van verenigingen