Jaarvergadering Dorpsraad 14-februari 2017  

Agenda.

1.Opening/Welkom

2.Mededelingen/ aankondiging Inga Tessel (Staatsbosbeheer/ Honden uitlaatplaats

3. Notulen van de vorige jaarvergadering

4.Verslag van de voorzitter over het afgelopen jaar

5.Verslag penningmeester aansluitend verslag kas  controle commissie

6.Verkiezing kas controle commissie

7. Nieuwe beheerder Dorpshuis

8.Aansluiting  WiFi

9.Rondvraag

10. Sluiting

 

Koffie

Presentatie Staatsbosbeheer

-------------------------------------------------------------------------

De jaarvergadering werd door een flink aantal van onze leden bezocht.

Na een vlot verlopen vergadering waarin de voorzitter het verloop van het afgelopen jaar door heeft genomen en de penningmeester het finacieel verslag heeft toegelicht hadden een aantal leden nog de nodige vragen voor het bestuur tijdens de rondvraag.

Notulen van de jaarvergadering volgen op een later tijdstip.

Staatsbosbeheer gaf een presentatie over het leven in de Eilandspolder die zeer gewaardeerd werd.

Na afloop werd er onder het genot van een drankje nog enige tijd nagepraat.

Henk van Truijen heeft de vergadering nog op de "gevoelige plaat" vast gelegd.