Veilig Verkeer in Grootschermer.

In samenwerking met Graft de Rijp heeft de dorpsraad een enquette gehouden in de maand mei onder de bewoners van het Noordeinde en de Kopdammerdijk.

Het doel is om aandacht te vragen bij de gemeente Alkmaar wat de verkeersdrukte veroorzaakt in onze dorpen.

Het gaat hierbij om te hoge snelheid, zwaar onnodig verkeer en de grote bussen op stille uren, en tevens de vraag om controle.

Er is twee keer overleg geweest met een delegatie van de gemeente Alkmaar en Veilig verkeer Nederland

Het resultaat hiervan is; de vervoerder Connexxion ,verantwoordelijk voor de busverbinding, heeft tekort kleine bussen

om tijdens stillle uren in te zetten.

Gemeente Alkmaar gaat een aantal Snelheidsverklikkers (zgn.smilyes) plaatsen die langdurig blijven staan.

Veilig verkeer Nederland stelt een aantal laserguns ter beschikking waarmee de snelheid gemeten kan worden.

Het gaat hierbij om metingen die er dan in kaart gebracht kunnen worden, het zijn geen bekeuringen

Aangezien de metingen verricht worden door particulieren.

Dit alles staat in de planning voor september 2017