Onderzoek naar de tevredenheid over de fusie met de gemeente Alkmaar

 

Aan de bewoners van Grootschermer

 

Graag vraag ik uw aandacht voor een onderzoek dat de rekenkamercommissie Alkmaar uitvoert. Het onderzoek gaat over de beleving van de herindeling tussen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp.

Als dorpsraad Grootschermer kunt u wellicht ons helpen om de enquête te verspreiden onder inwoners van Schermer. Zie hieronder extra informatie.

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen.

Joost Fledderus 0633049468

Projectleider

 

Onderzoek tevredenheid herindeling Alkmaar, Graft/De Rijp en Schermer

 

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Alkmaar, Graft/De Rijp en Schermer op eigen verzoek heringedeeld. Zijn inwoners tevreden over de nieuwe gemeente? Zijn de verwachtingen van deze herindeling uitgekomen? Wat is geslaagd en wat vraagt nog om extra aandacht? Om deze vragen te beantwoorden, vragen we uw mening.

 

Geef uw mening op www.OnderzoekAlkmaar.nl

 

Tot en met zondag 2 oktober kunnen alle inwoners van de gemeente Alkmaar hun mening geven via een vragenlijst op de website www.OnderzoekAlkmaar.nl.