Voetbalveld

nieuwe veld ijsbaan kan rekenen op goedkeuring van de jeugd

In de maand juli 2015 is het oude voetbalveld grondig onder handen genomen. Ten eerste heeft een groot aantal vrijwilligers meegewerkt met de ijsclub om een gedeelte van het terrein in te richten voor een nieuwe ijsbaan voor de jeugd. Er is drainage aangelegd en voorzieningen voor het volpompen  en afvoeren van water voor de ijsbaan. Er is een kleine dijk gemaakt rondom de ijsbaan en er is een electra aansluiting voor de pomp en de verlichting.

Het terrein kan in de zomer ook voor andere doeleinden gebruikt worden o.a. de kermis. Op een later tijdstip zullen er ook nog speeltoestellen voor de jeugd komen

Verder zijn in opdracht van de gemeente de parkeerplaatsen voor de auto's opnieuw ingericht en is er door het voorzien van grastegels extra parkeerruimte gecreeerd, ook het pad naar de dijk waar de wandelroute begint is door middel van grastegels verhard. De oprit naar de parkeerplaatsen is ook aanzienlijk verbeterd door een wat bredere inrit en fraaie bestrating.

Het geheel ziet er mooi uit.