MANTELZORG-COMPLIMENT

De gemeente Alkmaar stelt dit jaar ook weer een bedrag beschikbaar voor de Mantelzorgers.

Onder de noemer Mantelzorg-compliment kunnen Alkmaarse inwoners die langdurig zorg nodig hebben dit aanvragen voor

hun mantelzorgers vanaf 18 jaar of ouder die langdurig (minstens 6 aaneengesloten maanden minimaal 8 uur per week)onbetaald zorg hebben verleend aan een hulpbehoevend persoon in hun omgevening.

Aanvragen kan een keer per jaar ,voor 31 december.

Het mantelzorg compliment is een extraatje van 200 euro als blijk van waardering van de gemeente Alkmaar voor

haar mantelzorgers.

De aanvraag formulieren liggen in het Wavertje .

De formulieren zijn ook te downloaden via de site www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Anker

tel:0642224809

mail:eanker@alkmaar.nl