Jaarvergadering voor de leden

11 januari heeft de Dorpsraad haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

De vergadering werd goed bezocht door een flink aantal leden .

De voorzitter heeft verteld waar de dorpsraad zich dit jaar mee bezig heeft gehouden, verder heeft de penningmeester verslag uitgebracht over het financieel beleid, wat door de kascontrole commissie is goedgekeurd.

Opmerkingen bij de rondvraag waren o.a. de ontbrekende belijning langs veel wegen rond Grootschermer en de slechte verbinding met internet bij een aantal bewoners aan de Haviksdijk.

Het bestuur zal daar namens de leden navraag hier over doen.

Na een vlotte vergadering waren er twee sprekers t.w. Klaas Krul over het boerenleven in de eilandspolder en mv. Natalie Peters namens de Bemiddelingskamer met een uitleg over het werk wat er komt kijken bij buurtbemiddeling.