Belijning op de buitenwegen en verlichting

Tijdens de laatste ledenvergadering zijn er vragen geweest over de belijning op de wegen buiten de kern.

Op veel wegen ontbreekt de belijning aan de kant van de rijweg wat als onprettig ervaart wordt in het donker.

De dorpsraad heeft hierover navraag gedaan.

De wegen vallen onder beheer van het Hoogheemraadschap en die hebben zich te houden aan de richtlijnen van de provincie.

Het beleid is gericht op het terug dringen van de hoge snelheid op de 60 km. wegen.

In bochten wordt daarom belijning aangebracht en verlichting, op de rechte stukken weg doet men dit niet.

Daar waar de automobilist minder zicht ervaart zal dan ook minder hard gereden worden.

Verlichting Noordeinde

De dorpsraad heeft ook navraag gedaan bij de gemeente over de verlichting aan het Noordeinde.

Lantaarnpalen staan daar ver uit elkaar.

Aan het Zuideinde zijn tijdens de vernieuwing van het wegdek de lantaarnpalen op kortere afstand geplaatst.

De gemeente heeft verteld dat het aanbrengen van een aantal extra lantaarnpalen op dit moment niet in de planning

staat mede doordat er geen budget voor is.

De Urk

Deze maand maart is De Urk opnieuw herbestraat, het pad ziet er nu weer prima uit.

Er wordt weleens geklaagd over de begroeing van de erfscheiding (heggen) dat zij flink uitgroeien over het pad.

Dit is echter aan de bewoners zelf om dit bij te houden en is geen onderhoud van de gemeente