Geslaagde avond

Donderdag 28 mei 2015 heeft de dorpsraad een voorlichtingsavond gehouden met medewerking van de HVC Alkmaar. Een groot aantal van de bewoners van Grootschermer was op deze avond aanwezig. Het onderwerp betrof het hele proces van transport en verwerking van huisvuil.

De voorlichtingsmedewerker van de HVC gaf aan de hand van een dia presentatie een duidelijk beeld van de werkzaamheden in de huisvuil centrale. De HVC wordt tegenwoordig aangeduid als Huisvuil en Energiecentrale

Het transport van de gemeentes naar de centrale en de verwerking aldaar, met uitleg over het verbrandingproces door drie enorme ovens bij een temperatuur van duizend graden. Ook werd uitleg gegeven over de restverwerking na het verbranden, waarbij as overblijft, dat voor wegverharding wordt gebruikt en het ijzer wat niet verbrand bij de de gebruikte temperatuur van deze ovens.

Het ijzer gaat vervolgens naar Tata steel (voormalige hoogovens) om daar bij veel grotere hitte omgesmolten te worden. Ook wordt er energie opgewekt bij de HVC, de warmte die vrij komt bij de verbranding, wordt via stoom omgezet naar elctriciteit. Stroom wordt weer geleverd aan gebruikers op het industrie terrein van de Boekelermeer. Ook wordt er bij de HVC biogas gemaakt van houtafval. De vuilniswagens voor het transport rijden ook op biogas. Het groene tuinafval wordt in Middenmeer in een speciale centrale verwerkt tot compost. De HVC is ook eigenaar van de windmolens op het terrein en neemt binnekort ook deel voor 15% aan een nieuw te bouwen windpark in de Noorzee boven Den Helder.

Op deze avond waren verder aanwezig de" Gebiedsconsulent" Nelleke Kool en twee medewerkers van het Handhavingsteam. Zij hebben zich na de presentatie van de voorlichtinsmedewerker van de HVC aan de aanwezigen voorgesteld en uitleg gegeven over hun werkzaamheden in ons gebied waarna een ieder vragen kon stellen aan zowel de medewerker van de HVC als ook aan de gebiedconsulent.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond.

rechts gebiedsconsulent Nelleke Kool