Vaartocht door de Eilandspolder.

Op 15 juni 2017 heeft de Dorpsraad samen met Staatsbosbeheer een vaartocht georganiseerd door de Eilandspolder.

Een aantal deelnemers waren vrijwilligers van staatsbosbeheer die werk verrichten op de eilanden in de Polder.

De boot kon verder aangevuld worden met een aantal mensen die zich opgegeven hadden bij het bestuur van de Dorpsraad.

Men vertrok vanaf het botenhuis aan het Zuideinde met aan boord Ad van Dorp van staatsbosbeheer.

Onderweg werden er stops gemaakt bij de verschillende eilanden en hier kregen de deelnemers uitleg over de begroeing van plantensoorten

en de dieren en vogels die tijdens de verschillende seizoenen verblijven in de Eilandspolder.

Veel trekvogels verblijven hier in het broedseizoen, waaronder verschillende ganzen soorten,  smienten,grutto's en de kieviet.

Staatsbosbeheer die dit laagveen gebied onderhoud werkt ook aan de terugkeer van bepaalde orchideen en mossen.