In de maand december 2014 is er overleg geweest met de IJsclub, de gemeente Alkmaar de dorpsraad en belanghebbende middenstand over de mogelijke aanpassing/verbetering van het oude voetbalveld aan het Noordeinde en de aanlag van een kleine ijsbaan voor de jeugd.

Mogelijk ook de aanleg van enkele speeltoestellen.

Namens de gemeente heeft Steven Koper enkele tekeningen meegenomen die samen met de tekeningen (schetsontwerp) van de ijsclub worden besproken.

Hierin komen de wensen van de ijsclub ter sprake, en verder het verbeteren van de toegang en uitbreiding van een aantal parkeerplaatsen ten gunsten van bezoekers aan de winkels(De Reus,Horlogemaker) en het Genot van Grootschermer alsook bezoek aan de kerk het Open Podium en andere festiviteiten

Afgesproken wordt dat Steven Koper van de gemeente kijkt naar vergunningen/wet en regelgeving en zorgt voor de tekeningen die ter inzage komen van de omwonenden.

Met de buren direct aangrenzend met hun achtertuin zal in eerste instantie direct contact worden opgenomen.

De planning is dat er een inloopavond komt voor alle bewoners aan het Noordeinde in het eerste kwartaal van 2015.