Oprichting Regiegroep de Schermer

Op 16 september is de reggiegroep de Schermer opgericht.

Nadat de Schermer en Graft de Rijp door de fusie bij Alkmaar zijn gaan behoren is voor een goede samenwerking besloten om voor beide voormalige gemeentes een regiegroep op te richten.

In de gemeente Alkmaar werkt men reeds met 8 reggiegroepen voor verschillende delen/wijken van de stad.

Dat worden nu dus 10 regiegroepen,in deze nieuw opgerichte regiogroepen zitten vertegenwoordigers van alle kernen die voorheen tot de gemeente Schermer of Graft de Rijp behoorden.

Voor de Schermer zijn dat dus Schermerhorn/Oterleek/Stompetoren/Grootschermer/Driehuizen en Zuidschermer.

Al deze kernen vaardigen een vertegenwoordiger af namens hun kern, voor Grootschermer is dat Theo Louter, voorzitter van de dorpsraad.

De reggiegroep staat via de wijkconsulent direct in contact met de Gemeente Alkmaar.

Een belangrijk punt voor de bewoners van alle kernen is dat zij subsidie kunnen aanvragen  bij de gemeente voor het organiseren van verschillende activiteiten die ten goede komen aan de gehele bevolking van desbetreffende kern,onder het motto:door,voor en met de bewoners.

De subsidieaanvraag moet worden gedaan bij de gemeente Alkmaar via een aanvraagformulier"Subsidie-bewonersinitiatieven"

Voorwaarden en regels zijn allemaal te zien op de web-site van de gemeente Alkmaar.   www.alkmaar.nl

U klikt dan op alle produkten en diensten en gaat vervolgens naar subsidie bewoners initiatief

 

Naast de bepalingen genoemd op de website van de gemeente Alkmaar heeft de regiegroep Schermer een aantal aanvullende voorwaarden gesteld aan de aanvraag.

1.Financiele verantwoording

2.Geen politieke of religieuze doelstellingen

3.Vermijd organisatiekosten, coordinatiekosten onvoorzien en diversen.

4.Zorg voor draagvlak

5.U kunt uitgenodigd worden voor een nadere toelichting.

6.Materiele investeringen blijven eigendom van de gemeente Alkmaar

7.Geen vaste bedrijfsvoering van verenigingen

Indien de subsiedieaanvraag woordt goedgekeurd m.b.t de regelmenten, dan komt deze aanvraag bij de regiegroep terrecht die vervolgens kijkt of de activiteit wel voldoet aan het doel zoals gezegd;door,voor en met de bewoners.

Alle aanvragen voor subsidie m.b.t.sportverenigingen en sportactiviteiten gaan via de afdeling Sportzaken van de gemeente Alkmaar