In de maand juni 2014 heeft burgemeester Bruinooge van Alkmaar een bezoek gebracht aan Grootschermer.

Dit bezoek was een oriëntatiebezoek dat de burgemeester doet in alle dorpskernen van de Schermer om op die manier een

beeld te  krijgen van de gang van zaken in de diverse kernen.

Het gaat hierbij over de sportaccomodatie, het verenigingsleven de middenstand en het agrarisch gebied.

De burgemeester werd vergezeld door leden van de dorpsraad, mvr. Ruiter(agrarisch info) en Aldert Pilkes die het een en ander kon vertellen over de historie van Grootschermer.

De bezoeken gaan allemaal vooraf aan de toekomstige fusie met de gemeente Alkmaar in 2015