Foto grootschermer, scheepjeserf 1  Door M.arjon - 10 September 2011  Licentie CC-BY-SA-3.0-NL

Raadhuis Grootschermer 1639

Het raadhuis in Grootschermer is gebouwd in 1639. Het gebouw bevat twee trapgevels en een in en uitgezwenkte topgevel.

Het raadhuids heeft tweemaal een restauratie ondergaan, de eerste in 1857 waarbij muurwerk is hersteld en de betimmering van de raadskamer vernieuwd. Ook de topgevels kregen een ander uiterlijk. Een tweede restauratie vond plaats in 1937/38 waarbij het rechthuis van Noordschermer is afgebroken en weer herbouwd aan de achterzijde van het raadhuis in Grootschermer.  Het rechthuis in Noordschermer werd gebouwd in 1662 en deed dienst voor rechtspraak van het toenmalige rechtscollege de "schepenbank". Boven de poortvormige ingang bevindt zich een gevelsteen waarop vrouwe Justitia.

Het pand heeft na 1885 nog gediend voor turfopslag en na jarenlange verwaarlozing heeft men het door deze verplaatsing en restauratie weten te behouden

 Tegen de acherzijde staat een voormalig Rechthuis  wat vroeger dienst heeft gedaan in  Noordschermer het was gebouwd in 1652. Dit rechthuis is rond 1938 verplaatst en tegen het raadhuis aangebouwd.

Het raadhuis is een rijksmonument.

Op de foto hieronder uit 1938 wordt de laatste hand gelegd aan het inmetselen van de gevelsteen met daarop de afbeelding van vrouwe Justitia. De foto rechts laat het interieur zien van het rechtshuis, verder bevindt zich in het rechthuis ook nog een arrestantencel. Het raadhuis heeft lange tijd gediend als redactie lokaal voor de plaatselijke krant en wordt nu in 2016 intern gerestaureerd. Naar een nieuwe invulling voor het gebruik wordt nu met de gemeente Alkmaar gezocht.

 

 Raadhuis Interieur

 

Tijdens de restauratie werd een uniek stukje vloer ontdekt, het zogenaamde "blotevoetenmarmer". Dit is een schildertechniek waarmee een afdruk in de planken verkregen wordt. Het effect wordt verkregen door eertst een lichte verf te gebruiken op de planken waarna een donkere bovenlaag wordt aangebracht waar men kinderen doorheen liet lopen. Vandaar de benaming "blotevoetenmarmer". Door de planken nu te bewerken met een transparante laklaag wil men de voetjes zichtbaar houden.

 

Na de fusie met Alkmaar in 2015 is het raadhuis leeg komen te staan.

Het interieur is door de gemeente Alkmaar geretaureerd en er is gezocht naar een mogelijkheid om het beheer over te dragen aan een gebruiker.

Hiervoor is in begin 2017 de Stichting Raadhuis Grootschermer op gericht.

Het de bedoeling om het raadhuis in de weekenden tijdens de zomer open te stellen voor publiek en ook de mogelijkheid te bieden aan bedrijven en particulieren om het gebouw te huren, tevens kan het dienstdoen als trouwlocatie.

Voor meer informatie over het raadhuis www.raadhuisgrootschermer.nl