afbeelding afkomstig van gemeente Alkmaar

De Hervormde zaalkerk van Grootschermer 1762

Voor 1762 had er reeds een kerk gestaan rond eind 1400 in het zuidelijk gedeelte van het dorp. Aan deze kerk was ook een "gerechtsplaats" verbonden, deze kerk werd in 1504 vergroot maar stortte in tijdens een hevige storm in 1612. De staten van Holland en West-Friesland hadden 5000 gulden beschikbaar gesteld voor de wederopbouw. De huidige kerk geldt als een typisch protestants kerkgebouw van na de reformatie, met een plattegrond die een rechthoek is zonder onderbrekingen. Preekstoel, doophek en banken zijn opgesteld op de lengterichting van de zaal.

De vijfjarige  David Leonardis van der Hammen, zoon van de predikant legde op 15 juni 1762 de eerste steen. Hij is zijn vader later in het ambt opgevolgd. Hieraan herinnert een marmeren steen boven de ingang waarop een gedicht staat van dominee Adrianis Wolff uit Midden-Beemster,de echtgenoot van schrijfster Betje Wolff.

Het meeste meubilair in de huidige kerk is afkomstig uit het eerder kerkje, torenhaan en luidklok zijn uit het begin 1648. In de klok staat nog het oude wapen van de Schermer, de mol en twee snoeken. De grafstenen komen meerendeels uit het oude kerkje. De doopboog met een gemeentewapen tussen de dolfijnen, de lessenaar met opschrift, doophekken met zandloperhouder ,drie kaarsenkronen, twee kaarsenarmen en blaker; al deze attributten zijn uit 1764.

Het zaalkerkje grotendeels nog in oorspronkelijke staat  is in 1978 grondig gerestaureerd, waarbij men heeft getracht de oude kleuren zoveel mogelijk terug te brengen. Ook het zeventiende eeuwse uurwerk werd prachtig  gerestaureerd. De wijzerplaat van het torenuurwerk aan de oostzijde is groter dan die aan de westzijde, dit is omdat men vanuit de Eilandspolder, het toenmalige werkterrein van veel dorpelingen van veraf de tijd goed kon zien. De klok heeft een diameter van 1.10 m. en draagt het randschrift: Dirck Claesen Schepen ende Jan Lubbertsen, vroetschap der dorpen Schermer, anno 1648 asservus Koster me Fecit Amstelredam.

foto door Marcel Pelt

De preekstoel is nog afkomstig uit de vorige kerk(1600-1625) de panelen zijn van gesneden reliefs, voorstellend de verspieders van Kanaan,de koperen slang, bileam en de ezel en de wegvoering uit de Babylonische ballingschap.

Het orgel is gebouwd in 1864 door F.Naber uit Deventer en tussen 1978 en 1980 gerestaureerd door Vermeulen orgelbouwers te Alkmaar. Het heeft negen stemmen, een klavier en een aangehangen voetpedaal. Het omvat 550 metalen en houten pijpen (mooie fluitstemmen)

De kerk doet dienst bij begrafenissen en huwelijken en wordt ook ter beschikking gesteld voor filmopnames. In de zomer wordt de kerk gebruikt als expositieruimte voor verschillende kunstnaars en in de wintermaanden door het culturele platform "Open Podium". Er zijn dan diverse optredens op gebied van cabaret, muziek en zang, zowel modern als klassiek.