Afbeeldingsgalerie

De dorpsraad is meerder malen op het gemeentehuis aanwezig geweest om de tekeningen en plannen te bespreken over de herbestrating van het Noordeinde.

Dat de uiteindelijke uitvoering naar de mening van velen lang op zich heeft laten wachten, heeft vooral te maken met de complexe situatie die er is ten aanzien van verniewing en ontkoppelen van het riool en de afvoer van het regenwater.

Het regenwater hoeft niet naar de rioolzuiveringsinstalaties en wordt terug gebracht in de natuur via opvang depots.

Naast de herbestrating en vernieuwing van de riolering van het Zuideinde waaraan een begin gemaakt is in februari 2014 is ook de herbouw van de wipbrug opgenomen.

De wipbrug waar het bruggencomitee met velen voorstanders en de dorpsraad zo hard voor gevochten heeft.

De wipbrug is weer in oude glorie hersteld en zal op een aantal kleine details( de kettingen) nog afgwerkt worden.

Hierbij zijn enkele foto's  die de afgelopen periode zijn gemaakt tijdens de bouw en de plaatsing van de brug.

Het geheel past weer heel mooi bij het dorpskarakter.