De missie van Dorpsraad Grootschermer is het bevorderen en bewaken van het leefklimaat in onze dorpskern.

De Dorpsraad heeft geen bemoeienis met plaatselijke politiek of politieke partijen.

We letten hierbij op de openbare voorzieningen, parkeergelegenheid, groenvoorziening,bereikbaarheid en speelgelegenheid voor de kinderen.

De dorpsraad beheert ook het dorpshuis 't Wavertje waar verenigingen gebruik van maken en particulieren het kunnen huren volgens een reglement

dat voor de huurders is opgesteld.

De dorpsraad organiseert ook avonden in het Dorpshuis voor b.v. voorlichting over inbraakpreventie  of over andere zaken die de dorpsbewoners aangaan.

Hierbij hebben wij ook de hulp van onze bewoners nodig die bepaalde zaken die zij in in directe omgeveing opmerken aan de dorpsraad kunnen doorgeven.

Het bestuur vergadert maandelijks en dit gebeurt 10 keer per jaar en verder is er indien noodzakelijk ook overleg met de dorpraden van de andere kernen.

Ook heeft een lid van de dorpsraad zitting in het bestuur van het Slootenfonds.

Het Slootenfonds dat tot doel heeft om het verenigingsleven en de vrijwilligers van de dorpskernen eenmaal per jaar financieel te ondersteunen.

Het bestuur van het Slootenfonds draagt na een selectie van aanmeldingen de vereniging en vrijwilliger voor die de prijs en een geldbedrag krijgt.

Met de gemeente Alkmaar waar wij nu onder vallen, is contact met een wijkconsulent waar wij regelmatig overleg mee zullen hebben.