GROOTSCHERMER

lintdorp aan de Eilandspolder
 

In deze rubriek komen de notulen  van de Dorpsraad vergaderingen te staan

Verslag overleg dorpsraad 30-10-2018

Agenda

-notulen

- slotenfonds

- bewonersinitiatief
- rekeningen
- st. forte
- nso 29 okt
- onderhoud
- oproep bewoners/themaavond
- thema jaarvergadering
- rondvraag
- sluiting

Notulen zijn goedgekeurd

Het slootenfonds. Als dorpsraad kunnen wij ieder jaar een vereniging en een persoon aandragen als vrijwilliger van het jaar voor het dorp. Door andere dorpsgenoten is niemand aangedragen dus als dorpsraad  dragen we Dirk ploegboer en zijn knikkerclub aan voor het slootenfonds. Judith zal Grootschermer vertegenwoordigen bij het slootenfonds.

Bewonersinitiatief
Bij de gemeente Alkmaar is het mogelijk voor inwoners of verenigingen een aanvraag te doen voor een financiële impuls t.b.v .realisatie of doorontwikkeling vereniging
In totaal zijn er 31 aanmeldingen gedaan en 10 prijzen te verdelen
Vanuit Grootschermer hebben twee initiatieven ingeschreven welke 3-11 bekend gemaakt worden, te weten Dirk Plugboer voor de knikkerclub en Pieter de Hart voor een Plaquette van Leeghwater in de Rijp. Theo zit bij deze besprekingen

Rekeningen
Judith gaat in op het aanbod van  Suzanne om de rekeningen samen in orde te maken en zij zullen na iedere twee maanden een afspraak maken om de facturen op te maken. Met betrekking tot de herinneringen is afgesproken dat Wieger aan Judith laat weten welk e facturen nog niet zijn voldaan zodat Judith de herinneringen kan versturen opdat het voor de huurders duidelijk is om welke facturen het gaat.

Stichting Forte
Stichting Forte heeft een aanvraag gedaan  HVC voor een container. Er moet nog worden gesproken over het eventueel scheiden van afval.  Eventueel kunnen afspraken worden gemaakt over de kosten daarvan. Vraag is even wat zij willen.
N.a.v. klachten m.b.t .hygiёne vooral op de vrijdag zullen we Moop en Dirk vragen of zij op de vrijdagochtend een extra rondje door ’t Wavertje  kunnen doen om in ieder geval de wc en de grote zaal aan te vegen.

Er zijn voor forte te weinig sleutels. Het is dan wel één organisatie maar de psz wordt door andere gedraaid dan de bso, wat maakt dat ook in geval van ziekte oid forte meer sleutels nodig heeft. Theo kijkt of er extra sleutels bijgemaakt kunnen worden.

Forte wil een graag een koel/vries combinatie neerzetten en de mogelijkheden tot koken/afzuiginstalatie bespreken voor hun naschoolse activiteiten.

Forte heeft inwoners geinformeerd over het voornemen naschoolse opvang te organiseren en Theo heeft contact met omwonende. Ook moet er voordat forte actief activiteiten kan aanbieden zorgen voor de vergunningen en brandmelders.

Onderhoud Waver
De afspraken met betrekking tot het onderhoud stagneert. Peter Smit (gemeente) is niet bereikbaar en de offerte van Henk Meijerhoff is nog niet goedgekeurd. Theo neemt contact op met de gemeente omdat deze e offerte moet goedkeuren voor er onderhoud geplaagd kan worden.

Oproep bewoners/activiteiten
conclusie is dat er voldoende activiteiten worden georganiseerd in het dorp en daarbij lopen oo de bezoekersaantallen terug. Reden om niet in te zetten op meer activiteiten.
Is er reden om in samenspraak met de vcra (vrijwilligerscentrale Alkmaar?) een inloop 1 x per maand een inloop te organiseren? Suzanne zal hierop actie ondernemen

Jaarvergadering
we bespreken eventuele onderwerpen ter opvulling van de jaarvergadering en we komen uit op een inspirerende lezing over molens in de schermer. Judith noemt Fred Oudejans en Theo gaat proberen contact met hem op te nemen.
Daarnaast zullen we de winnaar van het Slootenfonds vragen aanwezig te zijn en eventueel iets te vertellen over zijn/haar nominatie, prijs en belevenis.

Rondvraag
- Er is nog geen datum  voor het etentje van de dorpsraad. Wellicht kunnen we dat doen voorafgaand aan het innen van de contributie. Er is een ledenlijst welke we kunnen gebruiken en mogelijk zullen we dat moment ook gebruiken voor het werven van nieuwe leden en een secretaris
- Vrouwen van nu hebben een paneel gemaakt welke zij tijdens hun jubileumavond (27-11) willen ophangen

- Theo geeft aan na 8 jaar inspanning voor de dorpsraad zich niet verkiesbaar te stellen op de komende jaarvergadering van 

11 februari 2019

Notulist: Suzanne

_________________________________________________________________________________________

Notulen Januari moeten nog worden aangeleverd

Notulen van de Jaarvergadering moeten nog worden aangeleverd.